RegSmart Life Science AB grundades 2019 med visionen att skapa ett företag byggt på gedigen regulatorisk erfarenhet och bred vetenskaplig kunskap. Idag består RegSmart av fem medarbetare, vars gemensamma nämnare är en bred och djup kunskap om strategiska regulatorisk frågeställningar inom läkemedel och medicinteknik

På RegSmart drivs vi av att hjälpa små som medelstora företag från idé till marknad med ett öppet och lösningsorienterat sinne. Vi ser möjligheter med att navigera i ett komplext regulatoriskt landskap med ett tankesätt att en vetenskaplig förståelse öppnar upp rätt dörrar för att nå vägen till målet.

RegSmart tillhör koncernen Center for Translational Research Sweden (CTR). Andra bolag inom samma koncern är Clinical Trial Consultants, Lablytica och ClinSmart.